top of page

Mijn verhaal

Mijn naam is Janine Brouwer,

Ik ben gebarencoach, logopediste

en sociaal pedagogisch hulpverlener.

 

Ik heb jaren gewerkt in het dovenonderwijs met slechthorende, doven kinderen en kinderen met spraak en taalontwikkelingsstoornissen. Vanaf kind was ik al geïnteresseerd in gebarentaal, we hadden thuis een ansichtkaart met het gebarenalfabet op de koelkast hangen en zo oefende ik het vingerspellen.

Tijdens mijn studies en werk kwam ik opnieuw in aanraking met de Nederlandse gebarentaal en na het volgen van verschillende gebarencursussen heb ik meerdere mensen groot en klein de basisgebaren mogen aanleren.

Ik zag dat wanneer kinderen zich niet konden uiten, de gebaren als hulpmiddel in konden zetten en het hen zoveel opluchting, minder frustratie en zelfvertrouwen gaf wanneer zij door middel van gebaren werden begrepen.

 

Nu is het moment om mijn kennis en ervaring

ook met jou te delen.

 

Laat je handen wapperen,

want het is tijd om te beginnen!

appel.jpg
Gelukkig moeder met haar kind

Baby - kind gebaren

Zou je willen dat

 • Je kind vanaf 8 maanden al kan leren communiceren,
  ver voordat ze kan praten.

 • Je kind haar wensen, behoeften en gevoelens en beleving met jou en haar omgeving kan delen.

 • Frustraties en driftbuien bij je kind door misinterpretaties worden verminderd.

 • De woordenschatontwikkeling wordt vergroot.

 • Je kind op latere leeftijd hulp kan bieden bij incorrecte uitspraak van woorden en abstracte woorden.

 • De cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd.

 • Jij en je kind elkaar sneller begrijpen.

 • Jullie onderlinge band wordt versterkt.

 • Je kind meer zelfvertrouwen ontwikkelt doordat ze zich gemakkelijker leert uiten naar anderen.

 

Kan je op meer dan twee vragen JA antwoorden,
dan zijn deze modules echt iets voor jullie!


In mijn modules leer ik je stap voor stap de basis baby-kind gebaren aan, de voordelen, hoe het werkt en leuke gebarenspelletjes ter ondersteuning van de spraak- taal en spelontwikkeling.
 

Help je kind communiceren met jou en zijn omgeving!

 

Wil jij dit ook?
 

Start met de module: Basis baby – kind gebaren

bottom of page